Till dags dato är 18 138 löpare anmälda till nästa års huvudstadsmara som går den 2 juni. Anmälningar från 21 000 löpare accepteras till 2012 års ASICS Stockholm Marathon. Det gäller alltså att snabba sig om man vill vara med. Och det gäller även att börja mängdträna på allvar – endast 193 dagar återstår nämligen till det allt populärare maratonloppet. www.marathon.se