Hälseneinflammation är ingen skada som du ska springa dig igenom. Men när du vilat tillräckligt länge så att skadan har fått tid att läka så är det dags att börja löpträna igen. Följande tejpteknik avlastar hälsenan och hjälper dig att komma igång lättare:

Steg 1
Använd en tillräckligt bred tejp (coachtejp eller liknande) och fäst ett ”ankare” horisontellt en bit uppe på vadmuskeln. Fäst ett annat ankare nere på framfoten.

Steg 2
Håll foten lätt nedåtböjd. Fäst en tejpremsa på ankaret uppe på vadmuskeln och dra tejpen rakt ned längs benet och under hälen fram till ankaret på foten. Fäst ytterligare två tejpremsor på vardera sidan om det övre ankaret och dra dem i kors över den nedre delen av hälsenan. Fäst båda remsorna under ankaret på foten.

Steg 3
Täck tejpremsorna genom att linda ett löst bandage runt underbenet.