Title: Åkeräng terräng lördag 27 juli
Location: Åkerängs by hitom Orrviken
Description: 6.5 km respektive 2 km i lättare terräng. Start och mål på Mårten Perssons lantegendom.
Start Time: 14:00
Date: 2013-07-27