Title: Åkeräng terräng
Location: Åkerängs by riktning mot Orrviken på Mårten Perssons lantegendom
Description: 2, 4 och 6 km på ett 2 kilometersvarv på Mårtens egendom. Välkomna!
Date: 2015-09-13