Title: Älglunken
Location: Lillhärdal
Description: Klassiskt terränglopp i Lillhärdal, arrangör Lillhärdals IF. Kvällstävling. 13 km, 7 km, 5 km och 2 km.
Date: 2015-07-15