Title: Älglunken
Location: Lillhärdal
Description: VI HAR HÄRMED ÄRAN INBJUDA TILL
ÄLGLUNKEN 2013
Onsdagen den 17 juli
Älglunken är ett terränglopp som äger rum för 32:e
gången. Det sträcker sig i en cirkel i
utkanten av byn på övervägande mjuka skogsstigar me
d inslag av enstaka korta, blöta partier.
Start och målplats 13 km Solberga fotbollsplan, Lil
lhärdal. Start för 7 km vid övre
kyrkbyn, start för 5 km Skidstadion, start för 2 k
m vid
Sunnanåbron och start 1 km vid ”Torg”.
Mål för alla Solberga fotbollsplan
Start för alla Start 1 km kl 18.00, 2 km 18.30 och
övriga 19.00
Klassindelning 13 km: Herrar, 17 år och äldre (Vid
få anmälningar endast 7 km
her
rar)
7 km: Herrar, 17 år och äldre
5 km: Damer 17 år och äldre, damer 13-16 år, her
rar 13-16 år.
2km: Pojkar 7-9 år, 10-12 år, flickor 7-9 år, 1
0-12 år
1 km: Pojkar 0-6 år, flickor 0-6 år
Nummerlappar Hämtas vid Solberga från kl 17.30.
Ombyte och dusch Solberga
Anmälan Skriftliga anmälningar, upptagande deltagar
es namn, klass och
banlängd, skall vara oss tillhanda under adress Li
llhärdals IF
Kyrkhedsvägen 21 840 80 Lillhärdal senast måndag
15 juli.
E-mail
nermoen@telia.com
Anmälningsavgift 100:- för 13 km, 80:- för 7 km, 70
:- för 5 km och 50:- för 2 km
och 1 km. Avgiften insättes på bankgiro 687-8326
i
samband med anmälan. Märk talongen ”Älglunken”. Vid efteranmälan dubbel avgift.
Priser Alla ungdomar t.o.m 16 år erhåller pris .
Övriga erhåller nyttopriser. Bergspris erhåller den löpare på långa banan som först passerar Dulleråsen efter 6km.
Prisutdelning vid målplatsen.
Vätska Vid Dulleråsen (6 km) och elljusstugan (9 km).
Upplysningar Olav Nermoen tfn och fax 0680/30456,
070-6839214.
LILLHÄRDALS IF
Date: 2013-07-17