Title: Indalsledenloppet
Location: Bispgården – Bergeforsen
Link out: Click here
Description: Långloppsstafett mellan Bispgården och Bergeforsen som avgörs för 23:e gången lördag före midsommar. 85 km uppdelat på 8 sträckor i tävlingsklass och 8-11 sträckor i motionsklass. Korta banan motionsklassen ”Halvan” är 41 km från Liden till Bergeforsen uppdelat på 4-6 sträckor.
Start Time: 10:00
Date: 2014-06-14
End Time: 2014-06-14