Title: Krokomsturen (skidlopp)
Location: Krokom
Description: Motionslopp på skidor arrangerat av Kälens SK. Långa banan 24 km startar vid Rödö kyrka och går mot Kälens by, under E14 (låg kotunnel!) samt med mål vid Hissmoforshallen. 10 km startar i Kälen och är de sista 10 km på långa banan.

2013 års deltagare med i särklass äldsta utrustningen och längsta skidorna var Claes Lundin!
Date: 2014-02-23