Title: Lillsjön runt 3
Location: Östersund, Lillsjön
Description: Träningslopp 5.0 km, två varv runt Lillsjön. Start och mål på vanliga platsen, korsningen promenadvägen förbi Jämtbil (längst ned Fagerbacken) och travvägen i kraftledningsgatan.
Anmäl vid starten helst senast 18.50. Startskottet går 19.00. Ingen avgift! Även motionärer och såna som inte med i TIF är välkomna till nyttigt snabbdistanspass.
Start Time: 19:00
Date: 2014-05-07