Title: Lillsjön runt 3
Location: Östersund, Lillsjön
Description: Onsdag 27 april kl. 18.30 är det dags för det andra Lillsjön runt – träningslopp 5.0 km, två varv runt Lillsjön. Start onsdag (10/5) 18.30. Anmälan på plats helst senaste 18.15, eller skriv gärna på gästboken och förvarna om ni ska delta. Start som vanligt i kraftledningsgatans skärning med cykelvägen från Jämtbil. Ingen startavgift! Även de som inte är med i någon förening och de som springer i lugnare fart är välkomna att delta.
Start Time: 18:30
Date: 2016-05-11