Title: Lillsjön runt 3
Description: Träningslopp 5 km, 2 varv á 2.5 km runt Lillsjön. Start, varvning och anmälan: Gå gångvägenc:a 400m från parkeringen vid Jämtbil (längst upp på Fagerbacken). Där gångvägen korsar kraftledninggatan samlas vi. Ingen avgift, klubblösa och aktiva från andra klubbar är också varmt välkomna. Anmäl helst senast 17.45 på plats.
Start Time: 18:00
Date: 2013-05-01