Medlem /Passa på att uppfylla dina två årliga funktionärssysslor, Hissmoforsspelen.

Anmälan; maria_hogberg@yahoo.se