St Olavsloppet är en 4 dagars landsvägsstafett mellan Östersund och Trondheim, som avhålls i juli månad varje år. Vartannat år byter man start- och målplats så att stafetten går två år från Norge till Sverige, för att de nästakommande två åren gå från Sverigetill Norge. År 2008 och 2009 kommer starten ske i Östersund.

Stolav 200819

Loppet etablerades sig 1988 och namnet kommer från den norske kungen Olav II som regerade mellan 10151030.

Loppet är ca 333 km långt, består av 32 delsträckor och de deltagande lagen är en blandning av elitlag, lokala idrottslag men främst olika former av motionslag.

Sträckningen följer St Olavleden och går genom TrondheimStjördalLevangerVerdalsøraStiklestadSandvikaDuvedÅreJärpenWången -NäldenKrokomÖstersund.

källa: Wikipedia